Europese Zeearend

Muisparkieten

Boomkruiper

Buizerd

Spreeuwen (bij Hattem)

Spreeuwen, meeuwen, duif en wulp (bij Bunschoten-Spakenburg)

Spreeuwen en meeuwen (bij Bunschoten-Spakenburg)

Lepelaars in Oostvaardersplassen

Tureluur (Bantswei, ten westen van het Lauwersmeer)

Zwarte sterns (Beulakerwijde, Weerribben-Ribben)

Lepelaar ('Feugelpolle' aan de zuid-westoever van Ameland)

Kievit

Wespendief in Nationaal Park de Hoge Veluwe

Bruine Kiekendief bij Ezumazijl (Lauwersmeergebied, Friesland)

Oehoe's

Grauwe gans en meerkoet

Slechtvalk (in Wageningen)

Bosuil

Fazant (Bargerveen, Drenthe)

Roodpootvalk (Bargerveen, Drenthe)

Pontische meeuw

Lammergier bij Archemerberg (gemeente Ommen, Overijssel)

Visdief (Stern)

Gele kwikstaart

Reiger

Grauwe gans

Geelgors

Grote bonte specht

Bergeend

Europese Zeearend

Roodborsttapuit

Zwarte zwaan

Puttertje

Koolmees

Staartmees

Pimpelmeesje

Spreeuw in zomervacht

Winterkoninkje

Staartmees

Slechtvalk, bovenin Oude steenfabriek Fortmond, Den Nul

Vink

Torenvalk

Wilde eend

Huismussen

Buizerd

Kramsvogel

Puttertje/Distelvink

Grote zilverreiger

Buizerds

Ooievaar

Zilvermeeuw

Steenuiltje

Woestijnbuizerd, de Havikshof, Klarenbeek

Scholekster

Buizerd

Torenvalk

Pimpelmeesje (juveniel)

Roodborstje

Tjiftjaf

Grutto's

Blauwborstje

Rietgors

Witte Kwikstaart

Karekiet

Boerenzwaluw

Buizerd

Ooievaarskuikens

Koekoek

Blauwe reiger

Moeder zwaan & kuiken

Waterhoentje

Aalscholver

Reactie plaatsen

Reacties

Peter en Wil Huurnink.
2 jaar geleden

Wat een prachtige foto's kun jij maken Jos , echt professioneel .wat een geduld moet je volgens ons daarvoor opbrengen, maar dat is het zeker waard !!!

Carla
3 jaar geleden

Hele mooie serie met veel verschillende vogels.
Ik hoop dat er nog meer bij komt!